Toia Tainui tapatu ki te moana maa wai e too , maaku e too, maa whakatau e too
E ngaa iwi o te motu e rere tauwhiro ana ngaa mihi o te waa
Ko te atua too taatou piringa, ka puta, ka ora
Ko aana manaakitanga katoa e korowaitia ana I too taatou Kiingi a Pootatau Te Wherowhero te tuawhitu,
Te Kaahui Arikinui tonu, Paimaarire
Ki ngaa mate taaruru nui, koutou te hunga kua huri ki tua o te aarai
Whakangaro atu raa ki te huinga o te kahurangi, okioki atu.

E ngaa iwi katoa, huihuia mai ki runga o Tuurangawaewae
ki te reo poowhiri o too taatou
Kiingi a Tuuheitia hei te 27 o Hakihea a te 8.30am.
Ka poowhiringa ki runga o Tuurangawaewae marae.

Welcome to the

Kiingi Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII
95th Aotearoa Māori Tennis Championships

Hosted at the Waikato Tennis Trust
30 Old Farm Rd, Hamilton East 3124
December 27-30, 2021

Tournament enquiries please contact:

Shelley Bryce 021 549 469 / Dick Garratt 0274 901237

Adam Whauwhau 021 122 1734 / Leona Davis-Kaye 0273 569 908

Geoff Kaye-Ivitu 021 1920 184 / Desrae Garratt 027 212 9255