VIEW PROFILE

0 entries
0 comments
Name
Allen Mathews
Iwi
Ngāi Takoto, Ngāti Kurī, Te Aupōuri, Te Rarawa, Ngāti Kahu, Ngāpuhi/Ngāti Kahu ki Whangaroa, Ngāti Kahu ki Whangaroa, Ngāpuhi, Ngāti Wai, Ngāti Whātua, Te Roroa, Te Uri o Hau, Ngāti Rehua, Ngāti Manuhiri, Ngāti Whātua o Kaipara, Ngāti Whātua o Ōrākei, Te Kawerau a Maki, Ngāti Tamaoho, Te Ākitai Waiohua, Ngāti Maru (Hauraki), Patukirikiri, Ngāti Paoa, Ngāi Tai (Hauraki), Ngāti Tamaterā, Ngāti Whanaunga, Ngāti Te Ata, Ngāti Hako, Ngāti Hei, Ngāti Maru (Hauraki), Ngāti Paoa -, Patukirikiri, Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora, Ngāti Pūkenga ki Waiau, Ngāti Tamaterā, Ngāi Tai (Hauraki), Ngāti Rāhiri Tumutumu, Ngāti Tara Tokanui, Ngāti Whanaunga, Waikato, Ngāti Maniapoto, Rereahu, Raukawa, Ngāti Korokī Kahukura, Ngāti Pūkenga, Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Turangitukua, Ngāti Tūwharetoa (Bay of Plenty), Te Arawa, Ngāti Mākino, Ngāti Pikiao, Ngāti Rangiteaorere, Tapuika, Ngāti Tarāwhai, Tūhourangi, Te Ure o Uenukukōpako / Ngāti Whakaue, Waitaha, Ngāti Tahu / Ngāti Whaoa, Ngāti Kearoa / Ngāti Tuarā, Ngāti Rongomai, Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Rangitihi, Ngāti Awa, Ngāti Manawa, Ngāti Whare, Ngāitai (Bay Of Plenty), Whakatōhea, Te Whānau a Apanui, Tūhoe, Ruapani ki Waikaremoana, Ngāti Porou, Te Aitanga ā Māhaki, Rongowhakaata, Ngāi Tāmanuhiri, Ngāti Kahungunu, Te Wairoa, Ngāti Pāhauwera, Ngāti Hineuru, Maungaharuru Tangitu, Mana Ahuriri, Heretaunga Tamatea, Rangitāne (North Island), Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Te Atiawa (Taranaki), Taranaki, Ngāti Maru (Taranaki), Ngāruahine, Ngāti Ruanui, Ngaa Rauru Kiitahi, Te Atihaunui a Pāpārangi, Ngāti Apa, Ngāti Hauiti, Ngāti Rangi, Rangitāne (North Island), Muaūpoko, Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa Rangatira, Te Atiawa ki Whakarongotai, Te Atiawa (Wellington), Taranaki Whānui ki Whanganui a Tara, Ngāti Toa Rangatira, Te Atiawa (Te Tau Ihu), Ngāti Apa ki te Rā Tō, Rangitāne (Te Tau Ihu), Ngāti Kuia, Ngāti Rārua, Ngāti Koata, Ngāti Tama (Te Tau Ihu), Ngāi Tahu, Ngāti Mutunga (Chatham Islands), Moriori, Unknown
Club Region
Central - Kapi Mana